PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 331-338

Ocena wydolności czynnościowej i sprawności motorycznej osób przymowanych do pielęgniarskiego domu opieki w Polsce
[The functional ability and efficiency of motor skills evaluation of individuals admitted into nursing homes in Poland]

J. J. Pruszyński, A. Cicha-Mikołajczyk, A. Gębska-Kuczerowska

Liczba pobrań: 1304