PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(3): 531-537

Ocena wiarygodności kwestionariusza WHOQOL- -BREF w badaniach jakości życia dorosłych, aktywnych zawodowo mieszkańców aglomeracji górnośląskiej
[Assessment reliability of the WHOQOL-BREF questionnaire in a study of quality of life among adults, the economically active population of the Silesian Agglomeration]

M. Kowalska, M. Skrzypek, F. Danso, M. Humeniuk

Liczba pobrań: 22610