PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(1): 71-77

Ocena wczesnej odpowiedzi wirusologicznej (EVR) w reterapii pegylowanym interferonem alfa-2b i rybawiryną przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci
[Early virologic response in retherapy with pegylated interferon alpha-2b plus ribavirin in children with chronic hepatitis C]

M. Pawłowska, E. Palewicz, W. Halota

Liczba pobrań: 1221