PDF

Epidemiological review 2012, 66(3): 425-430

Ocena stężenia rzęskowego czynnika neurotropowego (CNTF) w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych z ropnymi, bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu – obserwacje własne
[Evaluation of the concentration of cerebrospinal fluid ciliary neurotrophic factor (CNTF) in patients with purulent, bacterial meningitis – own observations]

L. Kępa

Downloads: 1333