PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(1): 23-28

Ocena stężenia enolazy neuronowo-swoistej (NSE) w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy chorych z ropnymi, bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu
[Evaluation of cerebrospinal fluid and plasma neuron-specific enolase (NSE) concentration in patients with purulent bacterial meningoencephalitis]

L. Kępa

Liczba pobrań: 509