PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 253-257

Ocena skuteczności leczenia lamiwudyną przez 48 tygodni pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B HBeAg(+)
[Result of 48 weeks lamivudine treatment of patients with chronic hepatitis B and HbeAg(+)]

H. Berak, M. Wasilewski, A. Horban, J.J. Stańczak, A. Cybula

Liczba pobrań: 909