PDF

Przegląd epidemiologiczny 1995, 49(1-2): 35-41

Ocena przydatności oznaczania aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy w limfocytamych zapaleniach opon mózgowordzeniowych
[LDH activity indication in ccrcbro-spinal fluid in aseptic meningitis]

S. Pancewicz

Liczba pobrań: 1356