PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 395-403

Ocena przydatności kombinacji wybranych parametrów kliniczno-demograficznych w przewidywaniu stopnia zaawansowania włóknienia wątroby u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C
[The assessment of the usefulness of combination of selected clinical and demographic parameters in prediction of the extent of liver fibrosis in patient with chronic hepatitis C]

W. Kryczka, M. Chrapek, D. Zarębska-Michaluk

Liczba pobrań: 724