PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 635-641

Ocena procesów dekontaminacji: mycia, dezynfekcji i sterylizacji w praktyce stomatologicznej w Polsce w latach 2011-2012
[Assessment of decontamination processes: cleaning, disinfection and sterilization in dental practice in Poland in the years 2011-2012]

E. Röhm-Rodowald, B. Jakimiak, A. Chojecka, M Żmuda-Baranowska, K. Kanclerski

Liczba pobrań: 4673