PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 291-298

Ocena aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy chorych z ropnymi, bakteryjnymi zapaleniami opon i mózgu
[Evaluation of cerebrospinal fluid and plasma lactate dehydrogenase activity in patients with purulent, bacterial meningoencephalitis]

L. Kępa, B. Oczko-Grzesik, D. Błędowski

Liczba pobrań: 1511