PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(3): 405-415

Occurrence and clinical characteristics of hepatocellular carcinoma in the north-eastern Poland / Występowanie i cechy kliniczne raka wątrobowokomórkowego wśród chorych z regionu północno-wschodniej Polski
[ ]

P. Kozłowski, A. Parfieniuk-Kowerda, A. Tarasik, M. Januszkiewicz, A. Czauż-Andrzejuk, T. W. Łapiński, R. Flisiak

Liczba pobrań: 980