PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 423-430

Obraz morfologiczny wątroby w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu C u pacjentów zakażonych HIV nieleczonych antywirusowo
[Morphological liver picture during chronic hepatitis C in naive HIV - infected patients]

E. Grąbczewska, M. Pawłowska

Liczba pobrań: 821