PDF

Przegląd epidemiologiczny 2003, 57(2): 289-297

Obraz kliniczny zakażeń Herpesviridae w stanach obniżonej odporności - u chorych po przeszczepach szpiku kostnego i narządów miąższowych
[Clinical picture of Herpesviridae infection among immunocompromised patients - bone marrow and solid organ transplants recipients]

K. Simon, I. Dziemianko

Liczba pobrań: 1412