PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 439-446

Nowe wykładniki autoagresji wobec ślinianek i stawów u osób zakażonych HCV
[New markers of autoimmunity against joints and salivary glands in HCV infected patients]

J. Jabłońska, J. Ząbek

Liczba pobrań: 979