PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 93-100

Neuropsychiatryczne skutki uboczne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym lub rekombinowanym interferonem-alfa
[Neuropsychiatric adverse events in patients with chronic hepatitis C treated with pegylated or recombinant interferon-alpha]

W. Dróżdż, M. Ziółkowska-Kochan, D. Kozielewicz, D. Dybowska, A. Borkowska, W. Halota

Liczba pobrań: 1114