PDF

Przegląd epidemiologiczny 2003, 57(2): 271-274

Następstwa kleszczowego zapalenia mózgu u chorych leczonych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Giżycku
[Sequels of tick-born encephalitis in cases treated in Infectious Observatory Ward of County Hospital in Giżycko]

M. Adamski, A. Lachowicz-Wawrzyniak

Liczba pobrań: 660