PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(2): 219-226

Monitoring adherence to cold chain storage of vaccines in 2014 in the Małopolska province / Przestrzeganie zasad łańcucha chłodniczego w przechowywaniu szczepionek w 2014 roku w województwie małopolskim
[ ]

E. Wiercińska, A. Orzeł-Nowak, B. Mrozowska, J. Foremny

Liczba pobrań: 1191