PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 39-46

Mieszane zakażenia herpeswirusowe u biorców alloprzeszczepów komórek hemopoetycznych (allo-HSCT)
[Herpesviruses mixed infections in allogeneic steam cell recipients (allo-HSCT)]

B. Zawilińska, M. Kosz-Vnenchak, B. Piątkowska-Jakubas, J. Kopeć, E. Daszkiewicz, A. B. Skotnicki

Liczba pobrań: 1419