PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(3): 329-335

Men treated for syphilis in Białystok, Poland,2014-2018 / Mężczyźni leczeni z powodu kiły w Białymstoku w latach 2014-2018
[ ]

A. B. Serwin, A. Grochowska, I. Flisiak

Liczba pobrań: 1118