PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(1): 15-24

Measles elimination – review of event notifications sent to National IHR Focal Point between 2010 and 2016 / Eliminacja odry – przegląd powiadomień nadesłanych do Krajowego punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w
[ ]

R. Izdebski, Ł. Henszel, J. Janiec, F. Radziszewski

Liczba pobrań: 1427