PDF

Epidemiological review 2018, 72(1): 45-51

Lymphogranuloma venereum genovar L2b concomitantly with syphilis and hepatitis C in a male patient in Poland – case report / Współistnienie ziarnicy wenerycznej pachwin z potwierdzonym wariantem genetycznym L 2b kiły i wirusowego zapalenia wą
[ ]

A B Serwin, M Koper, M Unemo

Downloads: 1502