PDF

Przegląd epidemiologiczny 2011, 65(1): 57-62

Listeria monocytogenes w zakażeniach ludzi
[Listeria monocytogenes in human infections]

A. Kołakowska, G. Madajczak

Liczba pobrań: 9118