PDF

Przegląd epidemiologiczny 2003, 57(2): 235

List wprowadzający przewodniczących Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
[Introductory letter of the heads of the Scientific and Organizational Committees of the Congress]

D. Prokopowicz, R. Flisiak

Liczba pobrań: 428