PDF

Epidemiological review 2018, 72(3): 303-312

Leptospirosis in Poland in the years 2014-2017 – characteristics of infections and epidemiological surveillance data / Leptospiroza w Polsce w latach 2014-2017 – charakterystyka zakażeń i dane z nadzoru
[ ]

B Fiecek,G Lewandowska, U Rogulska, T Chmielewski

Downloads: 888