PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(1): 55-57

Lekooporność a stosowanie inhibitorów proteazy HCV
[HCV protease inhibitors and drug resistance]

M. Pawłowska, A. Olczak

Liczba pobrań: 1605