PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(4): 811-820

Lata przeżyte w zdrowiu (Healthy life years, HLY) - zalecany przez Unię Europejską syntetyczny wskaźnik sytuacji zdrowotnej ludności
[Healthy Life years (HLY) - comprehensive indicator of health situation - recommended by European Union]

L. Gromulska, M. J. Wysocki, P. Goryński

Liczba pobrań: 731