PDF

Przegląd epidemiologiczny 2001, 55(1-2): 1-8

Koncepcja medycyny opartej na dowodach nowym wyzwaniem dla epidemiologii i medycyny zapobiegawczej
[Concept of evidence-based medicine: a new challenge to epidemiology and preventive medicine]

W. Jędrychowski

Liczba pobrań: 883