KOLEGIUM REDAKCYJNE

A Ammon - Solna, Szwecja
A Budkowska - Paryż
M Catchpole - Londyn
J Cianciara - Warszawa
J Dehowitz - Nowy York
R Flisiak - Białystok
J Giesecke - Solna, Szwecja
P Goryński - Warszawa
W Halota - Bydgoszcz
G Juszczyk - Warszawa
J Juszczyk - Poznań
G Krause - Brunszwik
B Kriz - Praga
K Madaliński - Warszawa
R Mikolajczyk - Brunszwik
D Naruszewicz-Lesiuk - Warszawa
I Paradowska-Stankiewicz - Warszawa
M Pawłowska - Bydgoszcz
K Simon - Wrocław
J Solecka - Warszawa
H Stypułowska-Misiurewicz - Warszawa
J Ślusarczyk - Warszawa
B Tobiasz-Adamczyk - Kraków
K Tomasiewicz - Lublin
S Tylewska-Wierzbanowska - Warszawa
M Wawrzynowicz-Syczewska - Szczecin
B Wojtyniak - Warszawa
M J Wysocki - Warszawa
T Zdrojewski - Gdańsk
J E Zejda - Katowice