PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(1): 80-89

Knowledge of rare diseases among health care students – the effect of targeted education / Wiedza studentów kierunków medycznych na temat chorób rzadkich – efekt celowanej interwencji edukacyjnej
[ ]

K. Jonas, M. Waligóra, M. Hołda, J. Sulicka-Grodzicka, M. Strach, P. Podolec, G. Kopeć

Liczba pobrań: 1682