PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 19-27

Klonalna transmisja metycylino-opornego szczepu S. aureus (MRSA) w dwóch oddziałach zabiegowych szpitala łódzkiego
[Clonal transmission of methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strain in two surgical wards in Łódź]

M. Broda, I. Ciebiada, A. Denys

Liczba pobrań: 1119