PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 299-305

Kliniczne i laboratoryjne wykładniki świnki u dzieci hospitalizowanych w sezonie epidemicznym 2003-2004
[Clinical and laboratory features of mumps in hospitalized children in 2003-2004 epidemics]

B. Kodź, M. Domański, A. Wierzchowska, J. Dzierka, E. Ołdak

Liczba pobrań: 778