PDF

Przegląd epidemiologiczny 1999, 53(3-4): 299-308

Kleszcze pospolite Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) z wybranych lasów komunalnych Poznania oraz ich zakażenie krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato
[Ticks Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) from selected municipal forests o f the city Poznań and their infection with the spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato]

A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, M. Wal

Liczba pobrań: 1580