PDF

Epidemiological review 1996, 50(3): 245-251

Kleszcze jako rezerwuar Borrelia burgdorferi i Coxiella burnetii na terenie Polski
[Ticks as a reservoir of Borrelia burgdorferi and Coxiella burnetii in Poland]

S. Tylewska -Wierzbanowska, D. Kruszewska, T. Chmielewski, K. Żukowski, J. Żabicka

Downloads: 1360