PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(2): 271-273

Jerzy Piątkowski (1929-1992) – laboratory technician inscribed in history of the Department of Epidemiology – in twenty fifth anniversary of death / Jerzy Piątkowski (1929-1992) – technik-laborant wpisany w histor
[ ]

D. Naruszewicz-Lesiuk

Liczba pobrań: 703