PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(1): 119-125

Jakość diety a umieralność osób starszych zamieszkałych w rejonie warszawskim
[Diet quality and mortality in elderly people living in Warsaw region]

J. Frąckiewicz, W. Roszkowski, A. Brzozowska, J. Kałuża

Liczba pobrań: 2485