PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(1): 45-54

Intestinal parasites in stool samples and perianal swabs examined by The Voivodeship Sanitary-Epidemiological Station in Bydgoszcz between 2000-2014 / Pasożyty przewodu pokarmowego wykrywane w próbkach kału i wymazów okołoodbytniczych badany
[ ]

J. Kasprzak, B. Szaładzińska, M. Smoguła, M. Ziuziakowski

Liczba pobrań: 1641