PDF

Przegląd epidemiologiczny 2016, 70(1): 21-25

Influence of climatic, demographic and socioeconomic factors on tick-borne encephalitis incidence in 6 counties of Podlaskie region in 1994-2014
[Influence of climatic, demographic and socioeconomic factors on tick-borne encephalitis incidence in 6 counties of Podlaskie region in 1994-2014]

P. Czupryna, A. Moniuszko, S. Pancewicz, O. Zajkowska, A. Garkowski, S. Grygorczuk, M. Kondrusik, J. Zajkowska

Liczba pobrań: 1033