PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(3): 369-381

Importance of financial liquidity in hospital management /Znaczenie płynności finansowej w zarzadzaniu szpitalem
[ ]

D. Maślach, J. Markiewicz, A. Warelis, M. Krzyżak

Liczba pobrań: 1939