PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(2): 177-189

Impact of selected predictive factors on sustained virologic response in HCV genotype 4 infected patients treated with pegylated interferon alpha and ribavirin / Wpływ wybranych czynników predykcyjnych na uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologiczne
[ ]

D. Kozielewicz, A. Grabińska, G. Madej, M. Wietlicka-Piszcz

Liczba pobrań: 1054