PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 113-121

Gruźlica w Europie i w Polsce - nowe rodziny molekularne i nowe wzory oporności
[Tuberculosis in Europe and Poland - new molecular families and new resistance patterns]

E. Augustynowicz-Kopeć, Z. Zwolska

Liczba pobrań: 1698