PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 723-730

Gotowość mieszkańców Warszawy do współpracy ze służbą zdrowia. III. Korzystanie z różnych rodzajów leczenia
[Willingness of Warsaw inhabitants to cooperate with health service. III. Use of different types of treatment]

P. Supranowicz, M. Wysocki, J. Car, A. Dębska, A. Gębska-Kuczerowska

Liczba pobrań: 1035