PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 163-169

Genotypy HCV u polskich dawców krwi w okresie 1995-2007
[HCV genotypes in Polish blood donors in period 1995-2007]

E. Brojer, P. Grabarczyk, A. Kopacz, A. Potępa, J. Medyńska, J. Smolarczyk-Wodzyńska, M. Łętowska

Liczba pobrań: 904