PDF

Epidemiological review 2018, 72(1): 57-73

Galleria mellonella L. as model organism used in biomedical and other studies / Galleria mellonella L. – organizm modelowy stosowany w badaniach biomedycznych i innych
[ ]

E Mikulak, A Gliniewicz, M Przygodzka, J Solecka

Downloads: 2047