PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(3): 339-344

Foodborne botulism in Poland in 2015 / Zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce w 2015 roku
[ ]

M. Czerwiński, M. P. Czarkowski, B. Kondej

Liczba pobrań: 1031