PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(4): 603-611

Fluoride compounds in dental caries prophylaxis in children and adolescents – review of Polish literature / Związki fluoru w profilaktyce próchnicy zębów u dzieci i młodzieży – przegląd piśmiennictwa polskiego
[ ]

A. Wasiluk

Liczba pobrań: 2079