PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 171-179

Ewaluacja pilotażowego programu "HCV można pokonać" realizowanego na terenie województwa małopolskiego w latach 2005-2006
[The evaluation of the pilot programme "HCV could be defeated" performed in Malopolskie voivodeship in 2005-2006]

D. Mrożek-Budzyn, A. Kiełtyka

Liczba pobrań: 726