PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(4): 613-622

Evaluation of dental state in 6-year-old children from the Skierniewice region / Ocena stanu uzębienia u dzieci 6-letnich z rejonu Skierniewic
[ ]

M. Broniarek-Machnik, R. Zielińska, E. Bołtacz-Rzepkowska

Liczba pobrań: 867