PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(1): 27-34

Escherichia coli zapomniany patogen posocznic
[Escherichia coli a forgotten pathogen in septicemia]

A. Śledzińska, A. Samet, M. Bronk, B. Rybak, J. Kur, B. Krawczyk, B. Nowicki

Liczba pobrań: 1389