PDF

Przegląd epidemiologiczny 1996, 50(4): 371-374

Epidemiologia zakażeń Borrelia burgdorferi na terenach południowo-wschodniej Polski w latach 1992-1995
[The epidemiology of Borrelia burgdorferi infections in South Eastern Poland in 1992-1995]

S. Bajcar, M. Ferenc-Dłuska

Liczba pobrań: 690