PDF

Epidemiological review 2012, 66(3): 403-407

Epidemiologia molekularna szczepów Acinetobacter baumannii izolowanych w latach 2008-2010 w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 w Bydgoszczy
[Molecular epidemiology of Acinetobacter baumannii strains isolated in the years 2008-2010 in University Hospital No.2 in Bydgoszcz]

A. Kuziemski, B. Czerniak, K. Frankowska, E. Gonia

Downloads: 2734